Doradztwo i  wsparcie przy zakładaniu, działaniu lub likwidacji spółki

Obsługa korporacyjna spółek

  • opracowywanie umowy, statutu oraz regulacji wewnętrznych w spółce;
  • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek;
  • zwoływanie i przygotowywanie porządku posiedzeń organów spółek;
  • koordynacja, uczestnictwo i wsparcie podczas zgromadzeń i zebrań;
  • zakładanie, przekształcenia i likwidacja spółek;
  • nabywanie i zbywanie udziałów oraz akcji;
  • zmiany umowy spółki, składu zarządu, kapitału zakładowego;
  • bieżące doradztwo i  wsparcie w działaniu spółki.

ul. Lema 15E/23, 31-571 Kraków,

Poznaj nasze specjalizacje

Pomoc prawna dla małych i średnich firm

Doradztwo i  wsparcie przy zakładaniu, działaniu lub likwidacji spółki

Kredyty frankowe, kredyty i pożyczki złotówkowe - zwrot prowizji i opłat, spawy konsumenckie

Odszkodowanie za błędy medyczne, wypadki komunikacyjne, w pracy, szkody w mieniu

W sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych

Pozew o rozwód, podział majątku, opieka nad dziećmi, postępowanie spadkowe

Darmowy newsletter

Aktualności, darmowe porady prawne, wzory pism i umów do pobrania