W sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych

Reprezentacja przed sądami i organami

  • reprezentacja we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych i gospodarczych;
  • reprezentacja w sprawach pracowniczych;
  • reprezentowanie w sprawach administracyjnych, przed sądami i organami administracji;
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych/subsydiarnych w sprawach karnych.

ul. Lema 15E/23, 31-571 Kraków,

Poznaj nasze specjalizacje

Pomoc prawna dla małych i średnich firm

Doradztwo i  wsparcie przy zakładaniu, działaniu lub likwidacji spółki

Kredyty frankowe, kredyty i pożyczki złotówkowe - zwrot prowizji i opłat, spawy konsumenckie

Odszkodowanie za błędy medyczne, wypadki komunikacyjne, w pracy, szkody w mieniu

W sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych

Pozew o rozwód, podział majątku, opieka nad dziećmi, postępowanie spadkowe

Darmowy newsletter

Aktualności, darmowe porady prawne, wzory pism i umów do pobrania