Zespół

Radca Prawny Paweł Durbacz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo (stacjonarnie) – lata 2003 do 2008. Na tym etapie rozwoju zawodowego ukierunkowany na dogłębne poznanie procedury karnej – trend ten zakończony został obroną pracy magisterskiej na Katedrze Postępowania Karnego UJ.

Karierę zawodową rozpoczynał jako referent prawny w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki. W ramach obowiązków zawodowych świadczył wsparcie prawne dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i jego zastępców, głownie poprzez opracowywanie tekstów decyzji i postanowień organu nadzoru budowlanego.

W latach 2010 do 2016 Asystent Sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VI  Wydział Cywilny. W tym czasie w sposób wyczerpujący miał okazję zgłębić tajniki postępowania cywilnego – tak procesu, jak i postępowań nieprocesowych oraz odrębnych. Opracowywał projekty wyroków, uzasadnień, postanowień i zarządzeń. Posiadł także wiedzę z czynności nadzorczych nad egzekucją z nieruchomości oraz z oceny zasadności i zgodności z prawem czynności Komorników Sądowych.

Od 2016 Radca Prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Z racji posiadanego doświadczenia od początku kariery zawodowej jako profesjonalny pełnomocnik angażowany w samodzielną pracę w dziale procesowym renomowanej krakowskiej kancelarii prawnej, obecnie zaś prócz prowadzenia własnej działalności doradztwa prawnego, kierownik działu prawnego spółki zajmującej się zajmującej się ochroną praw konsumentów w sporach przeciwko instytucjom finansowym.

W wolnych chwilach, których nie ma zbyt wiele, lubi słuchać piosenek Braci Figo Fagot, czytać książki z dziedziny fantastyki naukowej oraz pokątnie grać w gry na telefonie. Kiedyś lubił także planszówki, puzzle i gry komputerowe i ma nadzieję wrócić do tych zajęć na emeryturze.

ul. Lema 15E/23, 31-571 Kraków,